Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 16 2017

mariposas
17:24
4869 8b35
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt vialeksandra leksandra
mariposas
17:23

"W partnerze seksualnym najbardziej cenię miłość."

Agnieszka Osiecka

Reposted fromUndomiel Undomiel viacharlottea charlottea

May 10 2017

mariposas
19:21
2172 79a5 500
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viabanshe banshe
mariposas
19:14
8958 da39
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viabanshe banshe
mariposas
19:12
7511 97d9 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viabanshe banshe

April 18 2017

mariposas
13:51
może nie byłeś moją pierwszą miłością
ale byłeś tą przy której
wszystkie inne miłości
stały się nieistotne
— "Mleko i miód" - Rupi Kaur

April 05 2017

mariposas
20:55
4060 d40e
Reposted fromcarameltea carameltea vialeksandra leksandra
mariposas
20:53
 Znajomości nie liczy się w latach czy miesiącach. Liczy się w ilości wymienionych słów, przepłakanych razem łez, minut spóźnienia, liczbie hermetycznych żartów, opróżnionych butelek, znaczących spojrzeń, przetańczonych piosenek, zjedzonych frytek, wypitych kaw...
Czas tak naprawdę nie ma tu większego znaczenia.
— Charlotte Nieszyn Jasińska

March 30 2017

mariposas
14:21
2145 a5d6 500
Reposted fromshar17666 shar17666 viabigevilgrin00 bigevilgrin00

March 23 2017

mariposas
18:25
Różnicą pomiędzy tym, kim jesteś, a tym, kim chcesz być, jest to, co z tym zrobisz.
— Znalezione w sieci

March 20 2017

mariposas
19:59

March 02 2017

mariposas
21:09

February 17 2017

mariposas
19:55
mariposas
19:45

February 16 2017

mariposas
15:48
5272 3324 500
15:43

February 14 2017

mariposas
23:31
2397 fb2d
Reposted frompieprzycto pieprzycto viafeatherr featherr
mariposas
23:28
3656 8473
Reposted fromdelain delain viadusz dusz
mariposas
23:28
4929 7696
Reposted frommslexi mslexi viadusz dusz

July 09 2015

mariposas
21:02
It's so easy to be a poet and so hard to be a man.
— Bukowski
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl